Suur-Lontoon aluekehitysstrategia (The London Plan)

Uusin London Plan julkaistiin vuonna 2021. Se sisältää kestävän kehityksen standardeja, joilla Lontoon rakennuksista on tarkoitus tehdä hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä, sekä kaupungin ensimmäisen sitoutuneen hiilen säädökset uusia rakennuksia koskien. 

Kaikkien kaupunginjohtajalle esiteltävien suunnitelmien (tietyn kokoluokan tai tiettyjä alueita koskevat rakennusprojektit) täytyy sisältää hiililaskelma koko hankkeen elinkaaren ajalta sekä kiertotalouslausunto/-selvitys, joka osoittaa, millaisiin toimiin on ryhdytty rakennuksen käyttöiän aikaisten vaikutusten vähentämiseksi.  

Lue lisää (englanniksi) >>