Hybridikoulu-konsepti Vantaalle

Havainnekuva kolmikerroksisesta koulusta.

  • CIRCuIT-hankkeessa kehitettiin muunneltavan koulun konsepti, joka mukautuu kulloiseenkin oppilasmäärään ja muihin tarpeisiin.
  • Koulukonseptissa on kiinteämpi pysyvä osa ja väliaikaisia osia, joten sitä voi laajentaa ja supistaa helposti tarpeen mukaan.
  • Konseptin avulla on mahdollista saavuttaa ympäristösäästöjä resurssiviisautta lisäämällä ja turhaa rakentamista välttämällä.

Hybridikonseptin suunnittelun pohjana on käytetty Vantaan Hämeenkylän ja Rajakylän koulujen, Tikkurilan paviljonkikoulun sekä Aviapolikseen tulevan Atomin aineistoja muun muassa tilojen mitoituksen arvioinnissa.

Konsepti perustuu modulaariseen “laatikkorakenteeseen”. Konseptissa on kolme erilaista mallia tilojen sijoittelulle: Center, Wall ja Islands, joissa tilojen asettelu on toteutettu hieman eri tavoin. Kaikille yhteistä on tiettyjen tilojen pysyvämpi sijoittelu (mm. tekniset tilat, keittiöt ja saniteettitilat, jumppasali). Toimisto- ja hallinnollisia tiloja sekä luokkahuoneita on helpompi lisätä tai vähentää.

Osa tiloista muodostaa ytimen, jonka ympärille luokkahuoneita voi sijoitella melko vapaasti.

Konsepti on yhdistää pysyvää ja väliaikaista ja sitä voitaisiin jatkossa hyödyntää Vantaalla koulujen tilatarpeisiin vastattaessa. Konsepti mahdollistaa pysyvän rakennuksen osan käyttämisen mahdollisimman pitkään, kun muita osiota voidaan muunnella. Näin ollen ei synny yhtä voimakasta painetta purkaa vanhaa ja/tai rakentaa uutta koulua, kun tarpeet muuttuvat.

Tiloja voidaan ryhmitellä muokkautuvuuden ja eri vaatimusten suhteen (kuten luonnonvalon tarve).

Kuvat: Nichlas Moos Heunicke, GXN

Kiertotalousperiaate: Rakentamisen välttäminen. Arvioidaan olemassa olevan rakennuskannan soveltuvuus. Etsitään tilanteeseen sopiva, kevyin mahdollinen ratkaisu.

Kiertotalousperiaate: Pitkäikäisen arvon huomioiva rakentaminen. Suunnitellaan pitkäikäiseksi, muunneltavaksi ja ehjänä purettavaksi.