Muunneltavuuden ja ehjänä purkamisen havaittuja esteitä

CIRCuIT-hankkeessa haastateltiin alan edustajia kaikista neljästä kaupungista. Haastattelut antoivat kuvan markkinoiden esteistä, mahdollisuuksista ja kiihdyttävistä tekijöistä, jotka liittyvät muunneltavuuteen ja ehjänä purkamisen suunnitteluun laajassa mittakaavassa.

Nämä esteet tunnistettiin kaikissa neljässä kaupungissa:

Oletukset kustannusten noususta

Alan toimijat olettavat, että kiertotalousrakentaminen on vaikeampaa, kalliimpaa ja riskialttiimpaa kuin tavanomainen rakentaminen.

Taloudellisten kannustimien puute

Rakentamispäätöksistä vastaavat toimijat eivät ole tietoisia päätöstensä pitkän aikavälin seurauksista eikä heillä ole taloudellisia kannustimia investoida kiertotalousrakentamiseen. Useimmissa rakennushankkeissa keskitytään pääomakustannusten minimointiin, kun taas kiertotalousrakennukset kerryttävät arvoa koko elinkaarensa ajan.

Tällaisissa hankkeissa dokumentoidut lyhyen ja keskipitkän aikavälin hyödyt, kuten alhaisemmat rakennuskustannukset, riskien vähentäminen ja hankkeen brändin kehittäminen, ovat keskeisiä siirtymän kannalta.

Alan toimijoiden riittämätön osaaminen

Puutteellinen osaaminen ja kokemus kiertotalousrakentamisen arvosta ja sen toteuttamisesta alan toimijoiden keskuudessa.

Epäselvä riskinhallinta

Kiertotalousrakentamisessa riskit jakautuvat uudelleen rakentamisen arvoketjussa esimerkiksi uusien omistusjärjestelyjen tai rakennus- ja purkujätteen arvoa parantavan uusiokäytön (upcycling) kautta. Alalla ei ole tarvittavia edellytyksiä kiertotalousrakentamiseen liittyvien uudelleenjakautuvien riskien jakamiseksi ja minimoimiseksi.

Kiertotalousresurssiportaalien puute

Uudelleenkäytettyjen resurssien kauppapaikkoja ja niihin liittyviä arvoketjuja pitää edelleen kehittää, jotta myynti ja ostaminen olisi tehokkaampaa.

Markkinavalmiiden ratkaisujen puute

Materiaalien toimittajat ja palveluntarjoajat eivät tällä hetkellä pysty toimittamaan ja edistämään markkina- ja käyttövalmiita kiertotalousrakentamisen ratkaisuja.