Purkukartoitus auttaa säilyttämään materiaalien arvon

Kun rakennuksen purkaminen on todettu välttämättömäksi, siitä teetetään purkukartoitus. Purkuvaiheessa rakennuksen irtaimistoa ja rakennusosia voidaan ohjata uudelleenkäyttöön, mikä säästää luonnonvaroja ja kulttuuriarvoja. Purkutyömaan jätteiden lajittelu on myös tärkeää.

Purkukartoituksessa rakennuksen materiaaleista tehdään selvitys ennen rakennuksen tai rakenteen purkamista. Purkukartoitus teetetään ennen purku-urakkaa, mielellään jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Kartoitus edistää kiertotaloutta vain, jos sen tulokset myös hyödynnetään toimenpiteiden suunnittelussa! Purkukartoituksen osa-alueita ovat haitta-ainekartoitus ja purkumateriaaliselvitys.

 

Purkukartoituksen tavoitteet

 • Tunnistaa ja saada näkyväksi, mitä purkumateriaaleja purkamisessa syntyy
 • Saada haitallisia aineita sisältävät materiaalit pois kierrosta
 • Tunnistaa uudelleenkäyttökelpoinen irtain, kiintokalusteet ja rakennusosat
 • Hyödyntää tulokset purku-urakan kilpailutuksessa
  • Tilaaja voi asettaa vaatimukset esimerkiksi uudelleenkäyttöön irrotettaville osille ja purkujätteiden erilliskeräykselle ja materiaalikierrätykselle

 

Haitta-ainekartoitus ja -tutkimukset

 • Tunnistetaan ja paikallistetaan haitallisia aineita sisältävät rakennusmateriaalit
 • Annetaan suosituksia näiden materiaalien purkamisesta ja käsittelystä
 • Laaditaan arvio syntyvän vaarallisen jätteen määrästä
 • Haitta-ainekartoituksessa on aina käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on riittävä osaaminen aiheesta.

 

Purkumateriaaliselvitys

 • Arvioidaan purkamisessa muodostuvien vaarattomien jätteiden määrät erilliskeräyksen edistämiseksi
 • Tunnistetaan uudelleenkäytettävät ja kierrätettävät materiaalit ja rakennusosat ja annetaan suosituksia niiden käsittelytavoista
 • Sopimuksen mukaan tuotetaan muuta tarvittavaa tietoa, kuten arvioita purkuosien arvosta tai uudelleenkäytön tai kierrätyksen ympäristöhyödyistä.
 • Kiinteistön omistaja voi tehdä purkumateriaaliselvityksen myös itse, mutta on suositeltavaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.

 

Uudelleenkäyttökelpoisten rakennusosien selvittäminen purkukartoituksessa

 • Purkukartoituksessa tehdään uudelleenkäyttökelpoisen irtaimiston, laitteiden ja rakennusosien uudelleenkäyttöpotentiaalin arviointia olemassa olevan tiedon ja kohdekäyntien perusteella.
 • Purkukartoittajalla on hyvä olla näkemystä ja tietämystä uudelleenkäyttömarkkinoista yleisesti, jotta osaa tunnistaa potentiaalia ja esittää jatkotoimenpidesuosituksia.
 • Rakennusosien uudelleenkäyttökelpoisuuteen voi liittyä tarve tutkia niitä tarkemmin ja selvittää mm. ehjänä irrotettavuutta yms.
  • Tieto irrotettavuudesta vaikuttaa uudelleenkäytön suunnitteluun ja toteutukseen.
  • Tilaaja voi pyytää näitä lisätutkimuksia tehtäväksi, asia pitää määritellä tarjouspyynnössä erikseen.
 • Varsinainen uudelleenkäytön järjestäminen ja toteuttaminen on oma työvaiheensa
Jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti ensisijaista olisi käyttää purettuja rakennusosia ja materiaaleja sellaisenaan uusissa kohteissa.

Kuva: Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa: Hankintaopas (Ympäristöministeriö 2019)