Osaamisen kehittäminen ja tiedon jakaminen

Jotta kiertotalouden mukaiset käytännöt juurtuvat osaksi toimintaa, on tärkeää huolehtia henkilöstön ja organisaatioiden riittävästä osaamisesta. Uusia kiertotalouden ammattilaisia valmistuu rakennusalan oppilaitoksista, mutta myös jo työssä oleville on tärkeää järjestää täydennyskoulutusta.

Kun monella taholla kehitetään uusia toimintamalleja, niitä on tärkeää jakaa muille saman alan toimijoille tiedoksi ja kehittää niitä yhdessä eteenpäin. Myös kiertotalouden toteuttaminen vaatii aina yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Suomessa kiertotalouden mukaista rakentamista edistää mm. Green Building Council Finland, jonka KIRA-kioski –hankkeessa pyrittiin aktivoimaan ja laajentamaan olemassa olevia kansallisia ja paikallisia verkostoja sekä järjestettiin koulutusta aiheesta.

Kiertotalous-Suomi puolestaan kokoaa kiertotalouden osaajien verkostoa, johon kuuluvat mm. yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, alueet sekä erilaiset verkostot ja etujärjestöt. Osaamisverkostoon halutaan mukaan kaikki toimijat, jotka voivat toisaalta hyödyntää kiertotalouteen liittyvää tietoa, osaamista tai ratkaisuja tai tarjota ja kehittää niitä.

Circwaste-hankkeen Kuntien kiertotaloustyökirjaan kootaan ohjeita ja työkaluja kuntien tueksi. Verkkosivulla on oma osio myös rakentamiselle.