Rakentamislain uudistus vauhdittaa kiertotaloutta

Suomessa maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sisältää aiempaa enemmän ilmastoon ja kiertotalouteen sekä rakennusten elinkaariominaisuuksiin liittyvää sääntelyä. Rakentamislaki hyväksyttiin keväällä 2023 ja se tulee voimaan 1.1.2025.

Rakennusluvan hakemisen yhteydessä pakolliseksi tulee ilmastoselvitys, eli ilmastovaikutusten laskenta ja raportointi. Jatkossa käyttöön otetaan myös hiilijalanjäljen raja-arvoja, joihin eri rakennustyyppien pitää päästä. Rakennuksista pitää tehdä myös materiaaliseloste, joka alkaa tuottaa aikaisempaa huomattavasti enemmän ja vertailukelpoisempaa tietoa rakennuskannan sisältämistä materiaaleista.

Lisäksi laissa on maininta rakennuksen elinkaariominaisuuksien huomioon ottamisesta. Tämä tarkoittanee vapaaehtoista dokumenttia, jolla osoitetaan miten muuntojoustavuus, purettavuus tai muut elinkaariominaisuudet on rakennuksessa huomioitu. Kurssin kirjoitushetkellä, syksyllä 2023, ympäristöministeriössä työskennellään sidosryhmien kanssa sen määrittelemiseksi, millaisia elinkaaritietoja rakennuksista ilmoitettaisiin ja missä muodossa.

Lue lisää: Maankäyttö- ja rakennuslaki – Ympäristöministeriö