Kunnan ohjauskeinot rakentamisen kiertotaloudessa

Jotta rakennetun ympäristön kiertotalous toteutuu käytännössä, on varmistettava, että kunnalla on käytettävissä toimiva toimintapolitiikka ja infrastruktuuri – sekä fyysinen että virtuaalinen. Tässä listassa on keskeisiä lainsäädännöllisiä ja muita ohjauskeinoja, joilla luodaan kiertotalouden mukaisia käytäntöjä:

 1. Lainsäädännön ja sääntelyn välineet
  Sitovia, toimintaan vaikuttavat vaatimuksia, jotka kieltävät tai määräävät. Esim. jätettä koskeva puitedirektiivi, rakennusmääräykset ja -luvat sekä tuotemerkinnät.
 2. Taloudelliset ja verotukselliset välineet
  Vaikutetaan markkinamekanismeihin tukien, lainojen, verojen, maksujen ja oikeuksienmyöntämisen kautta. Esim. jätevero.
 3. Sopimuksiin ja kannustimiin perustuvat välineet
  Toimijat päättävät yhdessä toimintatavoista vapaaehtoisesti. Esim. Green deal -sopimukset (mm. kestävän purkamisen sekä kiertotalouden Green deal) ja Euroopan muovisitoumus (European Plastics Pact).
 4. Tietoon ja viestintään perustuvat välineet
  Tietoa levitetään asian tunnetuksi tekemiseksi ja toimintatapojen muuttamiseksi. Esim. tiedotuskampanjat.
 5. Osaamisen ja innovoinnin lisäämisen välineet
  Toimijat lisäävät tietämystä sosiaalisen oppimisen kautta – hiljainen ja eksplisiittinen tieto. Esim. elävät laboratoriot, luovat työpajat, pilottihankkeet.
 6. Strategiat ja tiekartat
  Määrittävät yleisen suunnan ja sisältävät strategiset päämäärät ja toimenpiteet. Esim. kiertotalouden toimintasuunnitelma.