Hankinnoilla vaikuttaminen

Suomessa rakentamiseen liittyviä julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 7 miljardilla eurolla, josta kaupungit ja kunnat tekevät 55 prosenttia (lähde: Ympäristöministeriö 2017). Kun kaupungit soveltavat kiertotalouden periaatteita myös rakentamisen hankinnoissaan, on niillä erinomainen mahdollisuus edistää kiertotaloutta merkittävällä tavalla.

Kiertotalouden mukaiseen hankintaprosessiin kuuluu olennaisena osana kiertotalouskriteerien asettaminen. Rakentamisen hankintojen kiertotalouskriteereillä tarkoitetaan hankinnalle asetettavia kriteerejä, jotka lisäävät kiertotalousnäkökohtia ja tukevat kiertotalouden toteutumista rakentamishankkeissa. Niillä voidaan jo rakentamisprosessin alkuvaiheessa pyrkiä edistämään kiertotalouden toteutumista. Asetettujen kiertotalouskriteereiden todentaminen on tärkeää, jotta nähdään, että hankinnalle asetetut kriteerit todella toteutuvat.

Jotta yksityinen sektori on valmis vastaamaan kaupungin tavoitteisiin ja asetettuihin hankintakriteereihin, on tärkeää varmistaa toimiva kahdensuuntainen vuoropuhelu kaupungin ja rakennusalan välillä.

Lisää kiertotalouden huomioimisesta rakentamisen julkisissa hankinnoissa voit lukea kurssin hankintoja käsittelevästä osiosta.