Kiertotalousperiaatteet kaupunkisuunnittelussa

Kaupunkisuunnittelu on kaupungin maankäytön, toimintojen ja rakennusten sijoittelun suunnittelua. Kaupunkisuunnittelulla on kauaskantoisia vaikutuksia kaupunkialueen päästöihin, asukkaiden viihtyvyyteen ja kiertotalouden mukaisen toiminnan toteuttamismahdollisuuksiin. Suunnittelu on kaupungeille kriittisen tärkeä työkalu paikallisen kiertotalouden edistämiseen.

Tämän osion tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka kaupunkisuunnittelun linjaukset voivat edistää ja mahdollistaa siirtymistä kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen kaupungissasi. Kaupunkisuunnittelulla voidaan edistää monin eri tavoin tämän kurssin aiemmassa osiossa Rakentamisen kiertotalous esiteltyjä kiertotalouden mukaisen rakentamisen periaatteita.

Rakennustyömaa