Ehjänä purettavat rakennukset (Lontoo, Brummen)

Vaaleanvihreä yksikerroksinen rakennus, jonka päissä on viistokattoinen korotus.
Kuva: IF_DO Architects

The Hithe, Lontoo

The Hithe on yksi CIRCuIT-hankkeen yhdeksästä Lontoossa sijaitsevasta kiertotalouden esittelyprojektista. Se on edullinen, osissa purettava yrityshautomotila Lontoon Rotherhithessa. Rakennus on suunniteltu purettavaksi “väliaikaistilaksi”, joka voidaan siirtää yhä uudelleen uusiin paikkoihin.

Rakennus toimii tärkeänä yhteisöllisenä keskuksena. Se sisältää kohtuuhintaisia työtiloja 12 paikalliselle yritykselle ja tukee yhteisöä samalla, kun Southwarkin kaupunkipiirin valtuusto kehittää pitkän aikavälin suunnitelmia alueelle. Kun rakennuspaikka on valmis pysyvään jälleenrakentamiseen, rakennus puretaan osiin ja pystytetään uudelleen toiselle paikalle.

  • Rakennettu vähähiilisistä materiaaleista, kuten kevyt teräs- ja puurakenne
  • Valmistettu mittojen mukaan tehdyistä ja esivalmistetuista komponenteista ja rakenteellisista eristepaneeleista (SIP).
  • Rakennettiin paikalla valmiina olleille perustuksille. Tämä vähensi rakentamisesta aiheutuneita kokonaishiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää:
https://www.ifdo.co/projects/the-hithe

Lasiseinäinen lisäosa valkoisen vanhan kaksikerroksisen talon vieressä.
Kuva: Petra Appelhof/EMF.

Brummenin kaupungintalo, Alankomaat

Alankomaissa Brummenin kaupungissa oli tarve uudelle kaupungintalolle, mutta samalla oli myös huoli siitä, että aluerajojen muuttuessa rakennus saattaisi jäädä lähitulevaisuudessa tarpeettomaksi. Kaupunki päättikin tilata rakennuksen, jonka elinkaari olisi kiinteät 20 vuotta.

Arkkitehti Thomas Rau vastasi kaupungin tarpeisiin suunnittelemalla Lego-palikkamaisen rakenteen, jossa 90 % materiaaleista voitaisiin purkaa ehjänä ja käyttää uudelleen 20 vuoden kuluttua.

Suunnittelussa

  • vältettiin vaikeasti kierrätettävän betonin käyttöä
  • suosittiin korkealuokkaisia esivalmistettuja puuelementtejä

Komponenttien ja materiaalien talteenotto rakennuksen käyttöiän loppuvaiheessa edellyttää suunnitteluvaiheessa tietoista päätöstä. Rakennusta ei siis nähdä vain esteettisenä ja toiminnallisena kokonaisuutena, vaan myös tulevaisuuden materiaalien varastointipaikkana.

Lue lisää:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/brummen-town-hall

Kiertotalousperiaate: Pitkäaikaisen arvon huomioiva rakentaminen. Suunnitellaan pitkäikäiseksi ja ehjänä purettavaksi.

Kiertotalousperiaate: Oikeilla materiaaleilla rakentaminen. Vältetään hiili-intensiivisiä materiaaleja.