Purkuvaarassa olevien rakennusten tunnistaminen

CIRCuIT-hankkeessa kokeiltiin erilaisia analyysimenetelmiä purkuvaarassa olevien rakennusten tunnistamiseksi. Käytettävissä olevat resurssit ja tietolähteet vaikuttavat analyysimenetelmän valintaan ja toteutustapaan, esimerkiksi Lontoossa mallianalyysi tehtiin ilman paikkatietoa.

  • Rakennuskannan mallianalyysi paikkatietoaineistoa käyttäen
  • Kaupunkisuunnittelutietojen analyysi
  • Sidosryhmien haastattelujen laadullinen analyysi

Rakennuskannan mallianalyysit Hampurissa, Vantaalla ja Lontoossa

Rakennuskannan mallianalyysi auttaa tunnistamaan, minkälaisia rakennuksia kaupungissa tavallisesti puretaan ja millä ne korvataan. CIRCuIT-hankkeessa Hampuri ja Vantaa toteuttivat tämän analyysin paikkatietojärjestelmien (GIS) avulla.

Lontoo toteutti tämän analyysin käyttäen muuta kuin paikkatietoa. Parhaat tulokset saavutetaan paikkatietoaineistoja käyttämällä, mutta Lontoon tapaustutkimus voi olla hyödyllinen esimerkki kaupungeille, joilla ei ole tällaisia aineistoja käytettävissään.

Hampurissa todettiin, että tyypillinen purettava asuinrakennus on yksikerroksinen 214 neliömetrin omakotitalo, joka sijaitsee harvemmin asutulla alueella, hieman kauempana tai huomattavan kaukana keskustasta. Tutkimuksessa tunnistettiin myös alueita, joilla on eniten sellaisia rakennuksia, jotka usein tulevat puretuiksi.

Kaupunkisuunnittelutietojen analyysi Lontoossa

Lontoossa kartoitettiin 10 erityyppistä kaavoitusaluetta: mahdolliset uudet rakennusalueet, keskeiset toiminta-alueet, suojelualueet jne.

Purkutyöt vaikuttivat keskittyvän Lontoon taloudelliseen keskukseen (Central Activities Zone). Myös kaavoitettujen virkistysalueiden ja uudelleenkehitettävien alueiden läheisyys nousivat toistuvasti esiin.

Sidosryhmien haastattelujen laadullinen analyysi Lontoossa

Hyvä menetelmä silloin, kun saatavilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja ja halutaan tarkastella tarkempia alueita. Sisältää paljon manuaalista työtä.

Lontoossa sidosryhmähaastattelujen tulokset olivat yleisesti ottaen linjassa rakennusten muunnosanalyysejä koskevan aikaisemman kirjallisuuden ja raporttien kanssa: Hinta on suurin vaikuttava tekijä siihen, puretaanko vai kunnostetaanko rakennus, ja lyhyen aikavälin tuotto nähdään edelleen tärkeämpänä kuin pidemmän aikavälin ja/tai rakennuksen koko elinkaaren aikaiset näkökohdat.

Voit tutustua tarkemmin CIRCuIT-kaupunkien analyysimenetelmiin ja suosituksiin englanninkielisessä raportissa D5.1 Guide for case selection (pdf), jonka löydät sivulta All CIRCuIT reports and publications.

ESIMERKKI: CIRCuITin ennakointimallin hyödyntäminen Vantaalla
Tampereen yliopiston Mario Kolkwitz analysoi Vantaan rakennuksia, purkamista ja rakentamista vuosina 2000–2018. Tarkastelemalla tietoja kartalla voidaan ennakoida, missä purkamisen paineet ovat lisääntymässä ja tehdä ohjaavia toimenpiteitä hyvissä ajoin purkamisen vähentämiseksi.