Rakentamisen ympäristövaikutukset

Rakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia, sillä rakentamista tapahtuu maailmassa paljon. Rakentaminen ja rakennusmateriaalien valmistus kuluttaa paljon energiaa ja tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Rakentamisessa käytetään paljon neitseellisiä (luonnosta kerättyjä) uusiutumattomia ja uusiutuvia luonnonvaroja, mikä aiheuttaa elinympäristöjen tuhoutumista ja luontokatoa. Rakennetun ympäristön alle myös jää paljon luontoa. Haitalliset aineet lisäävät ympäristön kemikalisoitumista.

Ilmastonmuutos, luontokato, luonnonvarojen liikakulutus ja haitallisten aineiden kertyminen ekosysteemeihin uhkaavat viime kädessä tuhota koko nykyisenkaltaisen elämäntapamme. Siksi on välttämätöntä nopeasti vähentää kulutusta ja siirtyä kestävämpiin toimintamalleihin kaikilla ihmistoiminnan osa-alueilla.

Kiertotalouden keinoin vaikutetaan ennen kaikkea luonnonvarojen kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin, mutta myös luonnon elinympäristöihin (rakentamisen välttäminen) ja kemikalisoitumiseen (oikeilla materiaaleilla rakentaminen).

 

Kiinteistö- ja rakennusala aiheuttaa noin 42 prosentista vuosittaisista globaaleista hiilidioksidipäästöistä
Kiinteistö- ja rakennusala aiheuttaa noin 42 prosenttia vuosittaisista globaaleista hiilidioksidipäästöistä.

 

Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia valintoja

Rakentamisella voi olla huomattavia suoria vaikutuksia biodiversiteettiin. Paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen voidaan vaikuttaa rakennusten sijoittelulla sekä pihojen ja viheralueiden suunnittelulla. Alueiden suunnittelussa voidaan esimerkiksi hyödyntää enemmän olemassa olevia maamassoja ja niiden kasvillisuutta. Kaupunkivihreää koskevilla valinnoilla voidaan vaikuttaa myös hiilen sitoutumiseen ja sitä kautta ilmastonmuutokseen.

Olemassa olevien viheralueiden ylläpidossa voidaan sopivissa paikoissa hyödyntää hallittua hoitamattomuutta tai perustaa tiettyä luonnonympäristöä jäljittelevä kasvupaikka. Viestintä on tällöin tärkeää, jotta alueen käyttäjät oppivat arvostamaan luonnollisempia pientareita voimakkaasti hoidettujen sijaan.

Tulevaisuudessa kiinteistöjen omistajat tai rakennuttajat voisivat kenties teettää ns. biodiversiteettikartoituksia, joista saisivat vinkkejä juuri heille sopivista keinoista tukea luonnon monimuotoisuutta. Ilman hyvää suunnittelua, monimuotoisuuden lisäämiseksi tehdyt toimenpiteet voivat toimia myös itseään vastaan, esimerkiksi jos perustetaan runsaasti niittyjä käyttäen ulkomaisia siemeniä. Tällöin saatetaan menettää paikallista geneettistä monimuotoisuutta, kun tuontikasvit risteytyvät harvinaisten luonnonkantojen kanssa.

Lue lisää:
Tampereella todistettiin että erittäin uhanalainen mäkihiilikoi mahtuu tiiviisti rakennettuun kaupunkiin

Hiiliviisas kaupunkivihreä ilmastoratkaisuksi – politiikkasuosituksia kaupungeille

Esimerkki monimuotoisuustoimenpiteiden viestinnästä Kauniaisten kaupungin sivuilla