Kiertotalouskriteerit rakentamisen hankinnoissa

Rakentamisen hankintojen kiertotalouskriteereillä tarkoitetaan hankinnalle asetettavia kriteerejä, jotka lisäävät kiertotalousnäkökohtia ja tukevat kiertotalouden toteutumista rakentamishankkeissa. Niillä voidaan jo rakentamisprosessin alkuvaiheessa pyrkiä edistämään kiertotalouden toteutumista.

CIRCuIT-hankkeessa tarkasteltiin potentiaalisia rakennushankkeissa sovellettavia kiertotalouskriteereitä ja niiden soveltuvuutta erilaisiin rakennushankkeisiin eri aikajänteillä. Kriteereitä koostettiin markkinavuoropuhelutilaisuuksissa eri toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä kaikkiin rakennushankkeisiin soveltuvista ja heti käyttöönotettavista kriteereistä
 • työmaan jätteiden (laajempi) erilliskeräysvaatimus
 • CO2-päästöjen määrä tai määriteltyjen CO2-raja-arvojen alittaminen
 • työmaalta kierrätykseen ja hyödynnykseen ohjattujen purku- ja hukkamateriaalien määrä
 • uusiutuvan energian käyttö
 • päästötön työmaa
 • asetettujen kriteerien todentaminen
Muita esimerkkejä kriteereistä

Purkuhankkeet:

 • Materiaalien hyödyntämisen suunnitelma
 • Rakennusosien ehjänä irrottaminen

Korjaus- ja uudisrakentamishankkeet:

 • Kierrätyskelpoisten tuotteiden käyttö
 • Uusien materiaalien / osien irrotettavuus ja huollettavuus
 • Muunneltavuus, korjattavuus, monikäyttöisyys
 • Pitkä takuuaika, pitkäaikaiskestävyys, pitkä käyttöikä

Asetettujen kiertotalouskriteereiden todentaminen on tärkeää, jotta nähdään, että hankinnalle asetetut kriteerit todella toteutuvat. Jos kiertotalouskriteerejä asetetaan, mutta toteutumista ei seurata lainkaan, ei niillä voida olettaa olevan vaikuttavuutta.

Lue lisää aiheesta ja tutustu ehdotuksiin käyttöönotettavista kriteereistä HSY:n tietoartikkelissa: Kiertotalouskriteerit rakentamisen hankinnoissa

Vihreä julkinen rakentaminen -oppaan kansikuva.

Ympäristöministeriö on julkaissut vuonna 2017 Vihreän julkisen rakentamisen hankintaoppaan, joka on vapaasti ladattavissa Valtioneuvoston verkkosivuilla: Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas.
Oppaaseen on listattu suositukset vihreän julkisen rakennushankinnan toteuttamiseksi. Se kiteyttää, millä tavoilla hankintalaki mahdollistaa ympäristöystävällisyyttä osoittavien kriteerien käyttämisen hankinnan kohteen kuvauksessa tai valintakriteereissä.

Green Building Council Finlandin julkaisussa Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa – Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus kerrotaan syksyllä 2021 toteutettujen kyselyn ja työpajojen perusteella, millaisia kiertotalouden mukaisia hankintamenettelyjä Suomen eri alueilla on jo käytössä. Tiivis raportti toimii oppaana kunnille hankintojen kehittämisessä kiertotalouden mukaisiksi sekä alueensa kiertotalousmuutoksen veturina toimimiseen.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa -raportin kansikuva.