EU:n ympäristöä säästävät julkiset hankinnat

Euroopan komissio on määritellyt vapaaehtoisen julkista sektoria koskevan hankintamallin, joka tähtää ympäristön säästämiseen (EU Green Public Procurement EGPP). Malli koskee myös julkista rakentamista.

Tässä “GPP-mallissa” yhdistyvät teknisten tavoitteiden ja kompleksisuuden eri tasot. Materiaalien osalta se sisältää erityyppisiä kysynnän kategorioita, kuten betonin ja muurattujen rakenteiden sisältämän kierrätetyn materiaalin käyttö (15–30 % keskeisissä rakennuselementeissä) sekä rakennusmateriaalien hiilidioksidivaikutuksen eri vaihtoehdoin. Se sisältää myös purkujätteen uudelleenkäytön tavoitteen (55–80 %) sekä rajat syntyvälle rakennus- ja purkujätteen määrälle (110–70 kg /m2 (kerrosala)).

Lue lisää mallista, sen kriteereistä ja case-esimerkeistä (englanniksi) >>

Tutustu Buying green -oppaaseen (englanniksi) >>