Rakennusmateriaalien kierrätys ja kierrätysmateriaalit rakentamisessa

Kierrätyksessä materiaalit murskataan ja sulatetaan tai muuten käsitellään niin, että niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden raaka-aineiksi korvaamaan neitseellisiä materiaaleja. Materiaalien kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja ja on osa toimivaa kiertotaloutta.

Kierrätys edellyttää jätteiden huolellista lajittelua, käsittelymenetelmien ja –laitosten olemassaoloa ja lopuksi kierrätysmateriaalien käyttämistä uusien tuotteiden raaka-aineena. Rakentamisessa kierrätysmateriaalit voivat tuoda kustannussäästöjä, ja lisäksi ne pienentävät projektin ympäristövaikutuksia, millä on tilaajille yhä suurempi merkitys.

Viimesijainen vaihtoehto rakennuksista puretun materiaalin hyödyntämiselle on seka- ja energiajätteen polttaminen jätevoimalassa tai rinnakkaispolttolaitoksessa tai palamattoman murskeen käyttäminen maantäytöissä. Jätemateriaaleilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa, mutta kun otetaan huomioon tuotteiden valmistuksessa kulutettu energia, on niiden päätyminen polttoon aina resurssien tuhlausta. Jätteenpoltto onkin tärkeää nähdä ensisijaisesti osana jätehuoltoa, ei energiantuotantoa.