Kaupunkisuunnittelun keinot kiertotalouden edistämiseksi

Kaupunkisuunnittelu on kaupungin maankäytön, toimintojen ja rakennusten sijoittelun suunnittelua. Kaupunkisuunnittelulla on kauaskantoisia vaikutuksia kaupunkialueen päästöihin, asukkaiden viihtyvyyteen ja kiertotalouden mukaisen toiminnan toteuttamismahdollisuuksiin.

Suunnittelu on kaupungeille kriittisen tärkeä työkalu paikallisen kiertotalouden edistämiseen. Sillä voidaan esimerkiksi lisätä rakennusten elinkaaren aikaista muunneltavuutta ja pidentää niiden elinkaarta, lisätä materiaalien uudelleenkäyttöä ja rakennusten hyödyntämistä materiaalipankkeina sekä edistää rakennusten muunneltavuutta ja suunnittelua ehjänä purkamista varten.

Lisää kiertotalousperiaatteiden soveltamisesta kaupunkisuunnitteluun voit lukea kurssin kaupunkisuunnittelua käsittelevästä osiosta.