Infrahankkeiden kiertotaloutta tukeva hankintamalli, Tampere

Tampereella luotiin vuonna 2021 infrahankkeille Suomen ensimmäinen kiertotaloutta tukeva hankintamalli keskeisen Yliopistonkadun saneerauksen yhteydessä. Toiminta sai sysäyksen kaupungin vetäessä Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli -hanketta (KIEPPI), jonka yhtenä tavoitteena oli infraurakoiden materiaalikierron kehittäminen.

Hanke toteutettiin Suunnittele ja Toteuta -urakkamallilla (ST). Sen ansiosta urakoitsijaksi valittu Turtolan Kaivin pääsi vaikuttamaan toteutustapoihin jo suunnittelussa, jonka aikana tehdään noin 90 % kiertotaloutta mahdollistavista ratkaisuista. Urakoitsija pystyi esimerkiksi arvioimaan, mitä rakennekerroksia oli aidosti tarpeen uusia, jolloin osassa katurakenteita riitti vain pintaosien uusiminen.

Hankintamenettely onnistuttiin toteuttamaan alusta loppuun kiertotaloustavoitteiden mukaisesti ensimmäistä kertaa Suomessa. Hankinta on myös ohjannut urakan toteutusta toivotulla tavalla. Hankinnan alkuvaiheessa käytiin laajaa markkinavuoropuhelua, mikä onkin tarpeen erityisesti uusien hankintamallien kehittelyssä.

Perinteiseen katurakennekerrosten uusimiseen verrattuna säästettiin noin 6 000 kuutiota kaivamista ja saman verran kiviaineksia. Samalla optimoitiin urakan läpimenoaika ja liikennehaitta. Kierrätysmateriaalien osuus hankkeessa oli noin 70 %, ja reunakivet, graniittilaatat ja nupukiveykset saatiin kierrätettyä kokonaisuudessaan. Myös jalkakäytävien päällysteistä pystyttiin säilyttämään noin 30 prosenttia.

Hankintakriteereissä painotettiin 70 % hintaa ja 30 % laatua. Tarjouspyynnön kriteereinä toimivat arviointitaulukko, asiakastyytyväisyys sekä hankkeen ja liikennehaitan kesto.

Tarjouspyynnön arviointitaulukkoon tarjoajat täyttivät mm.

  • kriteerejä mm. syntyvän maa- ja kiviaineksen hyödyntämisestä urakan sisällä ja ulkopuolella
  • kierrätetyn maa-aineksen ja materiaalien käyttöä
  • kierrätysasfaltin osuutta
  • kuljetusmatkoja
  • urakoitsijalla käytössä ympäristöjärjestelmä
  • työmaakoneiden päästöluokista
  • olemassa olevia refesenssejä

Lue lisää: Tampereella kehitettiin infrahankkeisiin Suomen ensimmäinen kiertotaloutta edistävä hankintamalli – Kestävyysloikka (ymparisto.fi)