S-Market Urjala

1980-luvulta peräisin oleva vähittäiskauppa Tampereella oltiin purkamassa. Samoihin aikoihin Urjalaan oltiin rakentamassa uutta myymälää. Päätettiin että uusi rakennus suunniteltaisiin siten, että osa olemassa olevan rakennuksen päärakenteista voitaisiin hyödyntää uudessa myymälässä. Rakennus purettiin osiin ja teräsrakenteet hyödynnettiin uuden S-market Urjalan rakentamisessa vuosina 2008–2009.

Rakennusmateriaaleista tulee jätettä vasta kun materiaalit menettävät identiteettinsä. Tässä tapauksessa niin ei päässyt käymään, vaan rakennuksen teräsrunko sekä muita osia (mm. katon kantavat teräsprofiilit ja eristeet) purettiin ehjänä ja kasattiin uudessa sijainnissa. Materiaalien uusiokäytön hyötyjen lisäksi hanke oli taloudellisempi toteuttaa kokonaan uuden rakennuksen rakentamiseen verrattuna. Vaikka kyseinen hanke toteutettiin jo vuonna 2009 tehdään vastaavia hankkeita Suomessa vieläkin suhteellisen harvoin.

Lue lisää:
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/rakennuksen-uudelleenkaytto-case-s-market-urjala/

Kiertotalousperiaate: Rakentamisen välttäminen. Arvioidaan olemassa olevan rakennuskannan soveltuvuus. Etsitään tilanteeseen sopiva, kevyin mahdollinen ratkaisu.

Kiertotalousperiaate: Tehokkaampi rakentaminen. Vähennetään neitseellisten ja uusiutumattomien materiaalien käyttöä. Lisätään uudelleenkäyttöä ja materiaalitehokkuutta.