Opit käyttöön

Kiitos sinulle, kun olet tutustunut CIRCuIT-hankkeen rakentamisen kiertotalouden kurssiin! Toivottavasti pystyt hyödyntämään sitä työssäsi kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Kuvasta voit vielä kerrata esimerkkejä kiertotalouden toteutumisesta rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Pohdintatehtävä

Siirry ajatuksissasi muutaman vuoden päähän tulevaisuuteen.
Olette saavuttaneet oman osastonne tavoitteet toteuttamalla kiertotalousstrategioita.

1. Kirjoita muutama vaihtoehtoinen otsikko lehdistötiedotteelle, joka kertoo kiertotalouden ratkaisuista kunnassanne. Mistä lehdistötiedotteessa kerrottaisiin?

2. Seuraavaksi hahmottele yksinkertainen aikajana, joka sisältää tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

  • Mitä kiertotalousperiaatteita teillä on käytössä?
  • Keitä prosessissa on mukana?
  • Missä järjestyksessä asioita edistetään?

Kurssilla käytetyt rakentamisen kiertotalousperiaatteet voit kerrata täältä.

3. Mikä on juuri sinun seuraava toimenpiteesi kiertotalouden ja kestävän elämäntavan edistämiseksi?

Kiitos kun olit mukana! Otamme mielellämme vastaan palautetta kurssista.