Hankkeen esittely

CIRCuIT-hankkeen logo, jonka vieressä on EU-lippu.

Circular Construction in Regenerative Cities (CIRCuIT) -hanke sai rahoitusta EU:n Horisontti 2020 –ohjelmasta vuosina 2019-2023. Hankkeessa oli mukana yhteensä 31 partneria neljässä eri maassa. Hanke toteutettiin neljässä eurooppalaisessa kaupungissa: Vantaalla, Kööpenhaminassa, Hampurissa ja Lontoossa.

Hanke kehitti kaupungeille toimintamalleja rakennetun ympäristön kiertotalousratkaisujen lisäämiseksi ja keskittyi erityisesti kolmeen teemaan:

  • rakennusten elinkaarien pidentäminen kunnostamalla sekä rakennusten käyttötarkoituksia muuttamalla.
  • joustava rakentaminen: monikäyttöisyys, muunneltavuus sekä purkamisen mahdollistava suunnittelu.
  • rakennukset materiaalipankkina, rakennusosien uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys

CIRCuIT-hankkeen neljän koordinaattorin logot.CIRCuIT-hankkeen kymmenien partnereiden logot.

Lisää tietoa hankkeesta: