Purkamisen välttäminen

Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen esimerkiksi muuntamalla ja täydentämällä tuo monenlaisia hyötyjä:

  • Luonnonvarojen säästö ja pienemmät hiilidioksidipäästöt
  • Kulttuuriperinnön ja ikonisten rakennusten säilyminen
  • Kustannussäästöt

Rakennuksia suojellaan perinteisesti niiden rakennushistoriallisen arvon vuoksi. Tähän asti rakennusten suojelulla on pyritty turvaamaan kulttuuriperintöä. Samanlaisia prosesseja ja arvoarviointeja saatetaan tulevaisuudessa soveltaa myös sellaisten rakennusten suojeluun, joilla on merkittävä ympäristöarvo rakennuksiin sitoutuneen hiilen vuoksi.

Paikallisesti voidaan laatia rakennusten muuntamista tukeva toimintapolitiikka ja asettaa tavoitteeksi, että hyväkuntoisia rakennuksia puretaan jatkossa vähemmän. Tavoitteeseen pääsemiseksi voidaan pyrkiä jo ennalta tunnistamaan paremmin, millaiset rakennukset tyypillisesti puretaan tarpeettomina. Riskirakennusten tunnistaminen auttaa määrittämään kaupungin linjauksia ja tukiohjelmia, joita tarvitaan muutostoimien edistämiseksi.

Lue lisää esimerkistä: CIRCuIT-hankkeen ennakointimallin hyödyntäminen Vantaalla

CIRCuIT-hankkeessa havaittiin, että kaavoitusmerkinnöillä voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden purku- ja rakennusasteisiin. Ottamalla riskirakennusten arvioinnit ja kaavoitusmerkinnät huomioon kaupungit voivat vaikuttaa siihen, missä kaupunginosissa rakentamista tapahtuu eniten.

Toimenpide-ehdotus: Kaupungin kaavoitusmerkintöjen tarkastelu ja niiden hyödyntäminen rakennustoiminnan strategisessa edistämisessä.

Esimerkkejä muunneltavuuden edistämisestä kaupunkitasolla:

  • Päätetään säilyttää rakennuskanta ensisijaisesti kunnostamalla.
  • Edistetään kaupunkitasolla sellaisia linjauksia, jotka mahdollistavat rakennusten muunneltavuuden.
  • Rakentamiselta vaaditaan kunnostusta suosivaa ja uuden rakentamisen minimoivaa lähestymistapaa
  • Uudisrakentamiselta vaaditaan, että rakennukset ovat muunneltavissa.

Esimerkkejä strategisista linjauksista purkamisen välttämiseksi

Lue lisää:

Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot (Ympäristöministeriö, 2021)

Kurssille kerättyjä esimerkkejä purkamisen välttämisestä: La Tour Bois, Triton Square, Kummatin alueen peruskorjaus

Tampereen laatima video purkamisesta ja rakennusalan kiertotaloudesta