Kiertotaloustavoitteiden asettaminen

Jos kaupungin strategiseksi päämääräksi asettaa kiertotalouden mukaisen toiminnan tai edistämisen, voi tämä jäädä liian ylätasoiseksi tavoitteeksi, ellei sitä jaa konkreettisemmiksi osatavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Selkeän strategian määrittäminen, jota korkean tason päätöksentekijät tukevat, antaa kaupungin toimijoiden lisäksi myös markkinoille ja muille sidosryhmille luottamusta tuleviin suunnanmuutoksiin liittyen.

Asettamalla strategisia tavoitteita kaupunkien kiertotalouden tiekartat ja strategiat voivat antaa toiminnalle suunnan ja ohjata muiden ohjauskeinojen, kuten kaupunkisuunnitteluvaatimusten tai julkisten hankintojen, kehittämistä. Strategiassa voidaan esimerkiksi asettaa tavoitteeksi, että rakennuksia puretaan vähemmän ja pyritään ennemminkin muuntamaan niitä tarpeita vastaaviksi ja uusiin käyttötarkoituksiin sopiviksi. Tavoitteen konkretisoimiseksi toimenpiteeksi seuraava askel kaupunkisuunnittelun näkökulmasta on tunnistaa, millaiset rakennukset ovat suurimmassa vaarassa tulla puretuiksi.