Rakennuskanta resurssina

Rakennusten ennenaikainen purkaminen aiheuttaa turhia ympäristöpäästöjä ja materiaalien hukkaantumista. Lisäksi saatetaan menettää tärkeitä kulttuuriarvoja. Purkaminen ja uuden rakentaminen voi myös tulla kalliimmaksi kuin olemassa olevien rakennusten muuntaminen tai täydentäminen. Kaupungin rakennuskantaa on tärkeää tarkastella kokonaisuutena, ei vain yksittäisinä rakennuksina ja hetkellisinä käyttötarpeina.

 • Kiertotaloudessa pyritään välttämään materiaalien ja energian hukkaa hyvällä suunnittelulla ja oikeilla materiaalivalinnoilla.
 • Olemassa olevien resurssien uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat tärkeä osa kiertotaloutta.
 • Kun suunnitellaan pitkäikäinen rakennus kestävistä materiaaleista, vaihtuu sen käyttötarkoitus todennäköisesti monta kertaa elinkaaren aikana.
 • Rakennuksen tai rakenteen materiaalipassi kertoo siinä käytetyistä materiaaleista ja helpottaa niiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön arviointia ja toteutusta.

 

Rakennuskannan sisältämiä resursseja ovat

 1. Olemassa olevat rakennukset sellaisenaan
  Tavoite: Pyritään välttämään turhaa purkamista ja uuden rakentamista, helpotetaan muunneltavuutta. Muuntaminen voi vaatia myös osittaista purkamista.
  Toimenpiteitä: Purkuvaarassa olevien rakennusten tunnistaminen, muuntamista tukeva toimintapolitiikka
 2. Rakennuksissa käytetyt rakennusosat
  Tavoite: Lisätään ehjänä purkamista ja rakennusosien uudelleenkäyttöä.
  Toimenpiteitä: Ehjänä purkamista ja uudelleenkäyttöä tukevat käytännöt (mm. purkukartoitus, julkiset hankinnat) sekä osaamisen kasvattaminen ja uudelleenkäytön verkostojen vahvistaminen.
 3. Rakennuksissa käytetyt materiaalit
  Tavoite: Jos rakennusosia ei voi uudelleenkäyttää, hyödynnetään purkujäte ensisijaisesti materiaaleina ja ohjataan energiakäyttöön vain se mitä ei muuten voida muten hyödyntää.
  Toimenpiteitä: Tehokas jätteiden lajittelu ja kierrätys. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa. Edistetään materiaalipassien käyttöönottoa.

 

Rakennuksessa on sisäkkäisiä kerroksia, joilla on oma käyttöikänsä. Pitkäikäisin on rakennuksen runko, sen sijaan sisustusta ja huonejakoa muutetaan useammin.

Kurssin 5. osiossa kerrotaan lisää siitä, miten kaupunkisuunnittelulla voidaan edistää kiertotaloutta ja tässä osiossa mainittuja tavoitteita.