Hiilijalanjälki vertailuperusteena asuinkerrostalojen urakkakilpailutuksessa, Helsinki

Helsingin Kuninkaantammen Asetelmakadun rakennuskohteessa tavoiteltiin ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämistä asettamalla useita suunnittelua ja rakentamista ohjaavia vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita, joista yksi oli hiilijalanjälkilaskenta. Kilpailutuksessa tavoiteltiin mahdollisimman pientä E-lukua ja hiilijalanjälkeä. Kyseessä oli Suunnittele ja rakenna -urakka eli SR-urakka. 

Kilpailutukseen tarjoamisesta kiinnostuneille toimijoille annettiin tarjousajaksi käyttöön tunnukset kaupalliseen hiilijalanjälkilaskentatyökaluun, jolle oli tarjolla myös käyttökoulutusta. Hiilijalanjälki arvioitiin EN 15978 -standardin sekä Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmän yksinkertaistetun menetelmän mukaisesti. Hiilijalanjäljen arviointi toistetaan suunnitteluvaiheessa ennen rakennusvaiheen aloitusta sekä rakentamisvaiheen päätyttyä, ja laskentojen tulos on sidottu bonus-sanktiomalliin.  

Haasteitakin prosessissa oli. Kilpailutuksessa asetettiin puurakentamisvelvoite, joka saattoi vaikuttaa saatujen tarjousten määrään, sillä toimijoita oli Suomessa vielä verrattain vähän. Tarjouskilpailuun osallistui vain kaksi tarjoajaa, joista toinen myöhemmin luopui kilpailusta. Tärkeäksi koettua markkinavuoropuhelua ei ehditty järjestämään hankinnan valmistelun yhteydessä. Hiilijalanjäljen arviointi otettiin vertailuperusteeksi verrattain myöhään, jolloin sen ohjaava vaikutus jäi pienemmäksi kuin oletettiin.  

Rakennuttajana toiminut Helsingin kaupungin asuntotuotanto (ATT) oli kuitenkin tyytyväinen lopputuloksena saavutettuun sopimukseen ja hankinnalla saatiin arkkitehtonisesti kunnianhimoinen ratkaisu puurakentamiseen erikoistuneelta tekijältä. Rakennushankkeen edetessä myös ilmastotavoitteita ja tarjouksenmukaisen hiilijalanjäljen saavuttamista tullaan seuraamaan. 

Lue lisää kokemuksista ja hyödynnetyistä ilmastokriteereistä >>