Fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehityksen tukeminen

Kiertotalouden toteuttaminen poikkeaa lineaaritalouden mukaisesta toiminnasta siinä, että käytettävissä olevien resurssien sijaintipaikka tai saatavuus vaihtelevat. On tarpeen kehittää uudenlaista fyysistä ja digitaalista infrastruktuuria, joka varmistaa, että esimerkiksi puretuille rakennusosille tai jätemateriaaleille löytyy seuraava käyttökohde mahdollisimman helposti. Ennakointia helpottaisivat myös kattavat tietoaineistot rakennetun ympäristön sisältämistä materiaaleista tai uudelleenkäyttöpotentiaalista. Tietojen keräämisestä ja jakamisesta on enemmän tietoa kurssin tätä aihetta käsittelevässä osiossa.

Jo tällä hetkellä Suomessa toimii mm. Motivan ylläpitämä Materiaalitori yrityksille sekä Kiertoa Oy:n Kiertonet-palvelu julkiselle sektorille, joiden kautta materiaalit ja uudelleenkäyttöön soveltuvat osat voivat kiertää uusiin käyttökohteisiin. Lisäksi monilla paikkakunnilla on käytössä hyviä toimintamalleja käyttökelpoisen tavaran siirtämiseen eri yksiköiden välillä (esim. Tavarat kiertoon –malli) sekä tyhjinä olevien tilojen varaamiseen eri toimijoiden käyttöön. Näiden ja muiden palvelujen käyttöä kannattaa edelleen edistää kunnissa.