Muuntaminen ja kunnostaminen pidentävät rakennuksen elinkaarta

Olemassa olevia rakennuksia täytyy kunnostaa ja päivittää, jotta ne vastaisivat kulloisiakin käyttötarpeita. Muuntamisen keinoja voivat olla käyttötarkoituksen muuttaminen, osittainen purkaminen tai lisärakentaminen.

Kunnostus

Paras keino pidentää rakennuksen elinkaarta on yksinkertaisesti huolehtia rakennuksesta säännöllisillä ja oikea-aikaisilla kunnostustoimilla: ylläpitämällä ja parantamalla rakennuksia teknisesti tarpeen mukaan. Kunnostaminen voi olla yksinkertaista, mutta sitä ei useinkaan tehdä kunnolla. Puutteellinen kunnossapito ja kunnostusten heikko laatu ovat usein purkamisen pääsyitä.

Kunnostuksen toteutumiseen vaikutetaan osin jo suunnitteluvaiheessa. Materiaalivalinnat tai rakenteelliset ratkaisut voivat vaikuttaa siihen, miten yksinkertaisia vaaditut kunnostustoimenpiteet ovat, ja voivatko käyttäjät tehdä niitä itsekin. On myös todettu, että käyttäjät pitävät parempaa huolta rakennuksista, joihin ovat kiintyneet eli jotka ovat heille läheisiä tai mieleisiä. Tulevaisuudessa haasteita rakennusten ylläpidolle saattavat aiheuttaa monimutkaiset älykkäät ratkaisut, jos käytetyt laitteistot tai ohjelmistot eivät ole enää helposti päivitettävissä.

Rakennuksia puretaan myös ns. ilmastosyistä, sillä oletuksena on, että energiatehokkaan rakennuksen on oltava uusi. Tällaisissa tapauksissa olisi hyvä tehdä vertailu, joka ottaa huomioon uuden ja vanhan rakennuksen koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt. Toiminnalliset eli käytön aikaiset päästösäästöt eivät useinkaan riitä kattamaan uudisrakentamisesta syntyviä päästöjä, varsinkin kun otetaan huomioon, kuinka vähän aikaa globaalien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on.

Esimerkki: CIRCuIT-hankkeessa teetetty vertailu osoitti, että esimerkkinä toimineen koulurakennuksen korjaaminen olisi sekä hiilitehokkaampaa että edullisempaa kuin purkaminen ja uuden rakentaminen.

Toimenpide-ehdotus: Edistetään johdonmukaista kunnostamista rakennusten laadun turvaamiseksi.

Toimenpide-ehdotus: Vaaditaan rakennuksen koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt huomioon ottavan laskelman laatimista, jossa verrataan purkamisen ja uudelleenrakentamisen aiheuttamia päästöjä kunnostamisen aiheuttamiin päästöihin.

Rakennusten päivittäminen

Rakennuksen päivittäminen voi vaatia sen osittaista purkamista. Tästä on esimerkkinä Kummatin alueen asuinrakennusten päivittäminen vastaamaan uusia tarpeita.

Joskus voi olla tarpeen lisätä olemassa olevaan rakennukseen jotain (kuten lasitetut parvekkeet), jotta sitä ei turhaan purettaisi uuden tieltä. Pariisissa päivitettiin 1970-luvulla rakennettu asuinkerrostalo nykyaikaiseksi purkamisen ja uuden rakentamisen sijaan.

Lue lisää:
Osittaisen purkamisen vinkkilista (Green Building Council Finland, 2023)

Käyttötarkoituksen muuttaminen

Olemassa olevien rakennusten käyttö uusiin tarkoituksiin antaa tilaa luovuudelle, mutta käyttötarkoituksen muuttaminen ei aina ole mahdollista juuri toivotulla tavalla. Ideoiden kehittelyssä täytyy ottaa huomioon paikalliset säädökset ja rakennustekniset rajoitteet, jotta selviää mitkä muutokset on mahdollista toteuttaa. Kaupungissa voidaan myös linjata, että joistain säädöksistä voidaan poiketa, kun se tukee käyttötarkoituksen muuttamista.

Esimerkki: Los Angelesin kaupungin käyttötarkoituksen muutosta koskeva asetus otettiin käyttöön vuonna 1999. Sen tavoitteena oli muuntaa asuinkäyttöön keskustan alueella sijaitsevia vähällä käytöllä olleita tai jopa hylättyjä toimistorakennuksia. Toimeenpano vaati rakennusjärjestyksen muutoksia, mm. pakollisten pysäköintipaikkojen lukumäärän vähentämistä. >> Tutustu esimerkkiin

Käyttötarkoituksen muuntamisen kustannuksiin vaikuttavat myös taloudelliset ohjauskeinot. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) arvonlisäverokanta kunnostus- ja korjaustöille on tällä hetkellä 20 %, kun taas suurimpaan osaan uudisrakennushankkeista sovelletaan 0 % arvonlisäverokantaa. Tähän on olemassa poikkeuksia, jotka koskevat muun muassa hyväntekeväisyysrakennuksia ja asunnoiksi muutettavia liikekiinteistöjä, mutta poikkeuksia voitaisiin laajentaa niin, että ne kannustaisivat ensisijaisesti muuntamiseen tähtäävään lähestymistapaan.

Toimenpide-ehdotus: Selvitetään ja poistetaan tarpeettomia esteitä käyttötarkoituksen muuntamiselle.

Lisärakentaminen

Joissain tilanteissa on mahdollista täydennysrakentamisella tai olemassa olevia rakennuksia korottamalla saada tarvittavaa uutta tilaa ilman, että olemassa olevia rakennuksia on tarpeen purkaa. Jos päädytään tiivistämään kaupunkia, saatetaan kuitenkin menettää tärkeitä luontoarvoja, joiden säilyttämiseen kaupunki on sitoutunut, tai vapaata kaupunkitilaa, joka on asukkaille ja kaupungin toiminnalle merkityksellistä. Kaupunkisuunnittelussa on tärkeää tarkastella kokonaisuutta, ei vain lisärakentamisen tarpeita.

Esimerkki rakennuksen korottamisesta peruskorjauksen yhteydessä (1 Triton Square)

Vanhan rakennuksen päällä on jalkojen tukema, futuristinen, kallistuvalta näyttävä lisäosa.
Vanha paloasema muutettiin Antwerpenin sataman pääkonttoriksi lisäämällä suojellun rakennuksen yläpuolelle uusi osa. Kuva: Zaha Hadid Architects