Purkukartoituksen vaiheet

Rakennuksen purkukartoitus koostuu seuraavista vaiheista, jotka on kuvattu tarkemmin Ympäristöministeriön Purkukartoitusoppaassa (2019).

Aineistotutkimus

Aineistotutkimus tuottaa asiakirjojen pohjalta ennakkotietoa kenttätutkimuksen tueksi, mm. ensimmäisen arvion materiaalien määrästä ja haitallisudesta, rakenteiden ominaisuuksista ja rakennuksen iän ja rakennustyypin. Tässä vaiheessa myös selvitetään kohteen ympäristö ja pääsy alueelle ja suunnitellaan kenttätutkimuksen laajuus.

Tärkeimmät kohdetta koskevat asiakirjat ovat arkkitehtisuunnitelmat ja tekniset piirustukset sekä asiakirjat toteutuneista rakennus- ja korjaustöistä. Kaikki selvityksessä käytetyt lähteet luetellaan loppuraportissa.

Kenttätutkimus

Kenttätutkimus on purkukartoituksen ehdoton edellytys. Sen aikana havainnoidaan purettavan kohteen ominaisuuksia paikan päällä ja kerätään tarvittavia näytteitä haitta-aineiden ja materiaalien kelpoisuuden määrittämiseksi sekä tunnistetaan ja merkitään uudelleenkäytettävät osat. Kenttätutkimuksen suorittaminen vaatii hyvää asiantuntemusta ja huolellisuutta. Havainnot dokumentoidaan tarkoin.

Raportointi

Purkukartoituksen tekijä laatii ja allekirjoittaa purkukartoituksen loppuraportin. Loppuraportti voi sisältää eri asiantuntijoiden laatimia osia. Esimerkiksi jos eri konsultit suorittavat haitta-aineselvitykset ja purkumateriaaliselvityksen, ne voidaan raportoida erikseen.

Raportti sisältää kohteen perustiedot, yhteenvedot aineisto- ja kenttätutkimuksesta, tiedossa olevat epävarmuustekijät, suositukset lisätutkimuksille purkutyön aikana sekä materiaalien inventoinnin. Materiaaleista ilmoitetaan vähintään tyyppi, vaarallisuus ja määrä, mutta muitakin tietoja saatetaan edellyttää (kuten suositukset uudelleenkäytöstä tai jätteenkäsittelystä tai materiaalien sijainti kohteessa).

 

Lue lisää:

Purkukartoitusopas (Ympäristöministeriö, 2019) 

Purkutyöt – opas tekijöille ja teettäjille (Ympäristöministeriö 2019)

Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa: Hankintaopas (Ympäristöministeriö 2019)