Kiertotalouden yhteiskunnalliset hyödyt

Kiertotalouden toteuttaminen vaatii hyvää suunnittelua ja luovia ratkaisuja rakennusten pitkän elinkaaren eri vaiheissa. Tämä vaatii paikallisen osaamisen kehittämistä ja luo uudenlaisia työpaikkoja. Kulttuuriperintöä säästyy, kun rakennusten ennenaikaista purkamista pyritään välttämään.

Sitra arvioi vuonna 2021, että rakennusalalla kiertotalouden mukainen rakennetun ympäristön suunnittelu voi uudistaa koko toimialaa ja luoda uudenlaista työtä. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän mm. digitaalisiin ratkaisuihin ja uudelleenkäyttöön liittyviä taitoja.

Siirtyminen kiertotalouteen vaikuttaa ihmisten elämään ja yhteiskuntaan monin tavoin. Helpoimmin hahmotettavat vaikutukset liittyvät työhön: työpaikkoja syntyy ja katoaa, ja monien töiden sisältö muuttuu. Sitra ennakoi, että kiertotalouden periaatteet ja käytännöt tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa lähes kaikkiin työpaikkoihin, mikä vaatii osaamisen päivittämistä. Kiertotalousajattelun sisällyttäminen muodolliseen ja epämuodolliseen koulutukseen kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla on tärkeää, jotta siirtymä kiertotalouteen olisi oikeudenmukainen.

Lue lisää:

Kiertotalouden vaikutukset työhön ja osaamiseen (Sitran työpaperi, 2021)