Portlandin vähähiilisen betonin hanke (2020)

Portlandin vähähiilisen betonin hanke on esimerkki kaupungin toimintapolitiikasta ja sääntelystä sekä kiertotalousnäkökulmasta rakentamisen hankinnoissa. 

Vuonna 2016 Portlandin kaupungin toimitusketjun analyysissä tunnistettiin rakentamisen palvelut suurimmaksi kasvihuonekaasupäästöjen lähteeksi. Materiaaleista erityisesti betoni on paljon käytössä ja aiheuttaa paljon päästöjä. 

Analyysin perusteella Portlandissa laadittiin Low Carbon Concrete Initiative -hanke matalahiilisen betonin käyttämiseksi kaupungin hankkeissa.  

Tammikuusta 2020 alkaen kaikista kaupungin hankkeissa käytettävistä betoniseoksista tuli antaa ympäristöseloste, Environmental Product Declaration.  

Toukokuussa 2022 kaupunki ilmoitti sitoutuneen hiilen raja-arvonsa koskien kaupungin hankkeissa käytettäviä betoniseoksia. Raja-arvot perustuvat useista sidosryhmistä muodostuneen työryhmän suosituksiin ja kaupunki on myös suorittanut pilottitestejä erilaisille matalahiilisemmille betoniseoksille.

Lue lisää (englanniksi) >>