Kiertotalouden mukainen hankintaprosessi

Ellen MacArthur Foundation on määritellyt kiertotalouden mukaisen julkisen hankintaprosessin, joka antaa kaupungeille viitekehyksen, jossa tarkastella hankintaprosessejaan. Mikään malli ei toimi kaikissa tapauksissa, joten nämäkin periaatteet tulee soveltaa paikalliseen kontekstiin. Esittelemme seuraavassa lyhyesti säätiön viitekehyksen, johon voit perehtyä lisää englanninkielisellä sivustolla: Circular public procurement: a framework for cities – Circular Procurement for Cities

Kaaviokuva kiertotalouden mukaisen hankintaprosessin rakentamisen vaiheista.
Ellen MacArthur Foundationin viitekehykseen perustuvat kiertotaloutta edistävän hankintaprosessin rakentamisen vaiheet.

 1. Luodaan menestyksen edellytykset

 • Asetetaan tavoitteet ja viestitään niistä.
 • Rakennetaan sisäistä kapasiteettia ja kerätään tietoa: opitaan muilta kaupungeilta, perustetaan työryhmä, kerätään markkinatutkimustietoa ja johdetaan markkinavuoropuheluita
 • Tunnistetaan mahdollisuudet piloteille

2. Mukautetaan kriteerit ja vaatimukset

 • Kehitetään kiertotalouden kriteerit

3. Järjestetään kiertotalouden mukainen tarjouskilpailu

 • Arvioidaan tarpeet ja resurssit
 • Osallistetaan asianmukaiset osastot
 • Muokataan hankinnan arviointi- ja valintaprosessia

4. Tehdään kiertotalouden mukaisista julkisista hankinnoista valtavirtaa

 • Opitaan ja kehitytään
 • Tuetaan hankinnoilla innovaatiota ja uusia innovaattoreita
 • Tuodaan kiertotalousperiaatteet yrityksille suunnatun tuen osaksi
 • Luodaan mahdollistava sääntely-ympäristö

TEHTÄVÄ: Hahmottele yksinkertainen malli siitä, millainen rakennushankkeisiin liittyvä hankintaprosessi on kaupungissasi. Mitä hankintaprosessiin liittyy? Millainen sääntely, lait tai ulkoiset tekijät vaikuttavat prosessin ympäristövaatimuksiin?

Esimerkki julkisesta hankintaprosessista.
Esimerkki hankintaprosessista.