Rakentamisen kiertotalous

Kiertotaloutta kuvaava graafinen kuva.

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat suuren osan maapallolla käytettävistä luonnonvaroista. Lisäksi rakentamisesta ja purkamisesta syntyy jätettä, jonka osuus on yli kolmannes kaikesta Euroopan unionissa tuotetusta jätteestä. Luonnonvarojen tuhlaileva käyttö on seurausta lineaarisesta talousmallista, jossa raaka-aineita otetaan luonnosta ja hylätään käytön jälkeen jätteenä. Kiertotalouden mukaisessa toiminnassa luonnonvarojen ja energian kulutus minimoidaan hyvällä suunnittelulla tuotteen tai rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Ihmiskunta kuluttaa jo nyt liikaa luonnonvaroja ja energiaa, siksi on välttämätöntä muuttaa toimintatapoja järkevämmiksi. Kurssin seuraavissa osioissa tutkitaan tarkemmin, mitä kiertotalous tarkoittaa rakentamisessa. Tietoa on tiivistetty lyhyiksi kappaleiksi, mutta tarjoamme myös linkkejä laajempien tietolähteiden äärelle.

Lue lisää:
Huttunen, Eeva (toim.): Kiertotalous rakennetussa ympäristössä (Rakennustieto, 2021)