Kunnan rooli rakentamisen kiertotaloudessa

Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli rakentamisen kiertotalouden käytännön edistämisessä. Kunnat tilaavat ja toteuttavat merkittävän määrän rakennusprojekteja ja hallinnoivat suurta määrää kiinteistöjä. Ne ohjaavat ja mahdollistavat muiden toimijoiden kiertotaloustoiminnan kehittymistä mm. kaupunkisuunnittelun ja luvituksen keinoin. Kunnat ja kaupungit voivat näyttää suuntaa esimerkiksi käymällä aktiivista dialogia kiinteistökehittäjien kanssa.

Kunnat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa rakennusalan osaamisen kehittymiseen koulutuksen ja osaamisverkostojen kehittämisen kautta. Kaupungit keräävät ja käsittelevät kiertotalouteen liittyvää tietoa, jota voidaan avata julkiseksi ja jonka keräämistä voidaan myös edellyttää tai toivoa yhteistyökumppaneilta.

Kunnat ja kaupungit voivat edistää rakentamisen kiertotaloutta moninaisilla tavoilla, mikä tarkoittaa, että hyvin monissa tehtävissä toimivat kuntien työntekijät voivat vaikuttaa asiaan omalta osaltaan. Mitä sinä voisit tehdä kiertotalouden vauhdittamiseksi kuntasi rakennetussa ympäristössä?

Katso alla oleva CIRCuIT-hankkeessa tuotettu video erilaisista tavoista ja esimerkeistä, joilla kaupungit vauhdittavat rakentamisen kiertotaloutta Suomessa.

Lue lisää:

Kuntien rooli kiertotaloudessa (SYKE, 2022)