CIRCuITin ennakointimallin hyödyntäminen Vantaalla

Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Mario Kolkwitz analysoi Vantaan rakennuksia, purkamista ja rakentamista vuosina 2000–2018. Data tuotettiin kertaluonteisesti. Analyysi paljasti, että puretut rakennukset ovat keskimäärin vain 38-vuotiaita.

Tiedot laitettiin kartalle osoittamaan, millä alueilla rakennetaan ja/tai puretaan paljon. Tiedon avulla voidaan ennakoida, missä purkamisen paineet ovat lisääntymässä ja tehdä ohjaavia toimenpiteitä hyvissä ajoin purkamisen vähentämiseksi.

Kuva: Mario Kolkwitz

Lue lisää:
How changes in urban morphology translate into urban metabolisms of building stocks: A framework for spatiotemporal material flow analysis and a case study