Ehjänä purkamisen edistäminen, Vancouver

Vancouverissa on paljon vanhoja, ikimetsien puusta tehtyjä taloja, joiden puuaines on arvokasta rakennusmateriaalia. Vastaavaa puuta ei käytännössä ole enää saatavilla luonnosta, vaan sitä voidaan saada rakennuskäyttöön ainoastaan oikeilla menetelmillä purkamalla. Kaupungissa on siksi voimassa määräys, jonka mukaan ennen vuotta 1950 rakennetut talot tulee purkaa ehjinä. Purkaminen toteutetaan niin, että asbesti ja muut vaaralliset aineet poistetaan huolellisesti ja materiaaleja on turvallista käyttää uusiin kohteisiin.

Osissa purkamisen keskus Vancouver Rebuild Hub

Vancouver Rebuild Hub ottaa vastaan lahjoitetut rakennusosat ja -materiaalit ja myy ne eteenpäin yhteisön käyttöön. Osissa purkamiseen erikoistuneet yritykset, kuten Unbuilders, ovat avainasemassa käyttökelpoisen rakennusmateriaalin tuottamisessa. Kaikki tuotot menevät Habitat for Humanityn kohtuuhintaisen asumisen projekteihin.

Rebuild Hub rakentuu Vancouverin aiempien ehjänä purkamista ja materiaalien uusiokäyttöä koskevien aloitteiden päälle. Ensimmäinen näistä otettiin käyttöön 2011. Projektin keskeinen mahdollistaja oli Habitat for Humanitylle projektin käynnistämiseen myönnetty rahoitus ja yhteistyö järjestön kanssa.

Lue lisää (englanniksi):
www.habitatgv.ca/rebuildhub

Kokemuksia Vancouverista (englanninkielinen webinaari)