Rakennusten elinkaarten pidentäminen ja elinkaaren aikaisen muunneltavuuden lisääminen

Yksi ensimmäisistä arvioitavista mahdollisuuksista rakentamisen kiertotaloudessa on rakennusten elinkaaren aikainen muunneltavuus ja elinkaaren pidentäminen. CIRCuIT-hanke suosittelee seuraavia suunnittelulinjauksia näiden tavoitteiden edistämiseksi:

  • Rakennusten uudelleenkäyttö nostetaan kaavoituksessa etusijalle.
  • Kaavamääräykset eivät rajoita kunnostamista.
  • Purkuluvan haun yhteydessä pyydetään hiilidioksidipäästöjen vertailua nykyisen rakennuksen kunnostamisen ja purkamisen välillä.
  • Asetetaan vaatimuksia, joiden mukaan lyhyen käyttöiän rakennusten tulee olla modulaarisia tai elementeistä koostuvia.
  • Asetetaan tavoitteet rakennusten tai elementtien ehjänä purkamiselle, jos niillä on lyhyt käyttöikä tai suuri uudelleenkäyttöpotentiaali.

Esimerkki sopimuksiin / kannustimiin perustuvasta välineestä:

Los Angelesin säädös rakennusten käyttötarkoituksen muutoksesta (Adaptive Reuse Ordinance 1999)
Asetuksen myötä keskustan alueella muutettiin asuinkäyttöön vähällä käytöllä olleita ja hylättyjä toimistorakennuksia, jolloin asuntojen määrä kasvoi vuosien saatossa yli nelinkertaiseksi.

Esimerkki taloudellisesta / verotuksellisesta välineestä:

Vancouverin tyhjien asuntojen vero (Empty Homes Tax)
Tyhjien asuntojen verolla tyhjillään olevia kiinteistöjä palautetaan markkinoille pitkäaikaisiksi vuokra-asunnoiksi. Vero on vähentänyt tyhjillään olevia asuntoja 25 prosentilla.

Esimerkkejä osaamisen ja innovaation välineistä:

Milanon kartta huonokuntoisista ja hylätyistä tiloista ja rakennuksista
Milanosta on koottu verkkosivuille interaktiivinen kartta, joka havainnollistaa, missä kaupungin vajaalla käytöllä olevat tilat sijaitsevat.

CIRCuITin ennakointimallin hyödyntäminen Vantaalla
Ennakointimallin avulla pystyttiin ennalta määrittelemään, millä alueilla purkamisen paineet ovat lisääntymässä.