Päästörajojen asettaminen rakennusmateriaaleille julkisissa hankinnoissa (Kalifornia, Norja)

Los Angeles – Buy Clean California Act

Los Angeles oli ensimmäinen paikallishallitus, joka otti käyttöön Kalifornian osavaltion Buy Clean California Act -lain. Kyseessä on laki, joka sääntelee kaupungin julkisiin projekteihin hankkimien teräksen, tasolasin ja mineraalivillan ilmaston lämpenemispotentiaalia (GWP).

Los Angeles on edellyttänyt ympäristöselostetta (Environmental Product Declarations, EPD) kyseisille materiaaleille 1.1.2021 alkaen ja vaatinut GWP-rajojen noudattamista kaikissa kaupungin hankinnoissa 1.7.2021 alkaen. Vuodesta 2025 alkaen kaupunki tulee arvioimaan GWP-rajat kolmen vuoden välein ja tarvittaessa säätämään niitä alemmas.

Lue lisää (englanniksi) >>

Norjan valtion rakennusorganisaation materiaalivaatimukset ja päästörajat

Norjan valtion rakennusorganisaatio Statsbygg sallii ainoastaan sellaisen betonin, teräksen, eristemateriaalien, kipsilevyjen, luonnonkiven, puupohjaisten levyjen, lattiamateriaalien ja sisäkattomateriaalien sekä kattokalvojen käytön, joilla on ympäristöseloste (EPD). Näistä betonilla, teräksellä, kipsillä ja eristysmateriaaleilla on päästörajat. Pilottiprojekteissa rajat asetetaan myös muille materiaalityypeille. Betonin hiilirajat on asetettu eri lujuusluokille. Teräksen osalta vaatimus ilmaistaan kierrätysosuutena. Eristemateriaaleja koskien vaatimukset vaihtelevat eristetyypin mukaan.