Ympäristövaikutuksia voidaan pienentää kaikissa elinkaaren vaiheissa

Kiertotalouden mukaisia ja ympäristövaikutuksia pienentäviä ratkaisuja on mahdollista tehdä monella tasolla ja eri vaiheissa rakennuksen elinkaarta:

  • Kaupunkisuunnittelussa vaikutetaan kaupunkirakenteen muuntojoustavuuteen, kuten erilaisiin asumisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksiin.
  • Suunnitteluvaiheessa on mahdollista vaikuttaa rakennusmateriaalien ja -osien valintaan, rakennuksen käytön aikaisiin päästöihin sekä korjausten toteutukseen.
  • Rakentamisvaiheessa huolehditaan materiaalien oikeasta käytöstä ja säilytyksestä sekä jätteiden kierrätyksestä ja yli jääneiden materiaalien ohjaamisesta uudelleenkäyttöön.
  • Rakennuksen käytöstä aiheutuviin päästöihin vaikuttavat rakennuksen käyttötavat, oikea-aikaiset huollot ja korjaukset sekä käyttäjien ohjeistus.
  • Korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa vaikutetaan jälleen samoilla tavoilla kuin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.
  • Ennenaikainen purkaminen voidaan välttää rakennusta muuntelemalla tai täydentämällä sitä esimerkiksi lisäkerroksin. Joskus myös osittainen purkaminen voi mahdollistaa rakennuksen säilyttämisen.
  • Rakennuksen elinkaaren päättyessä voidaan pienentää ympäristövaikutuksia ohjaamalla rakennusosia uudelleenkäyttöön (ehjänä purkaminen) sekä purkutyömaan jätteiden tehokkaalla lajittelulla.

Kun arvioidaan rakentamisen tai purkamisen ympäristövaikutuksia, on tärkeää tarkastella rakennuksen koko elinkaarta.

Esimerkiksi CIRCuIT-hankkeen teettämässä vertailussa kävi ilmi, että esimerkkinä käytetyn 1950-luvun koulun korjaaminen oli viidenkymmenen vuoden aikajänteellä tarkasteltuna sekä edullisempaa että ympäristölle parempi vaihtoehto kuin purkaminen ja uuden, energiatehokkaan koulun rakentaminen. Lue lisää Korson koulun peruskorjauksen skenaarioiden vertailusta