Kööpenhamina: kestävä kehitys rakentamisessa ja rakennusteknisissä töissä  

Kööpenhaminassa edellytetään kaupungin Kestävä kehitys rakentamisessa ja rakennusteknisissä töissä -mallin mukaisesti, että ”tienrakennuksessa tulee käyttää rakennusmursketta perussoran sijaan edellyttäen, että tämä on teknisesti ja taloudellisesti vastuullista. Vaatimuksia laadun ympäristöystävällisyydestä tulee noudattaa. Murske ei saa sisältää tiiltä, laattoja eikä betonia, jota voitaisiin uudelleenkäyttää muutoin.”  

Nämä vaatimukset koskevat sekä kaupungin tilaamia projekteja että kaikkia kaupungin tukemia projekteja.