Rakentamisen kiertotalousperiaatteet

Tällä kurssilla sisältöjen jaotteluun on käytetty Arup-arkkitehtitoimiston luomaa mallia kiertotalouden mukaisen rakentamisen periaatteista.

1 Rakentamisen välttäminen

 • Arvioidaan, onko uusi rakennus välttämätön, vai olisiko mahdollista päästä haluttuun lopputulokseen muilla keinoin. Jos rakentaminen voidaan välttää kokonaan, säästetään huomattava määrä resursseja.

2 Pitkäaikaisen arvon huomioon ottava rakentaminen

 • Lisätään rakennuksen käyttöä
  Pyritään maksimoimaan tilojen käyttöaste ja välttämään ajanjaksoja, jolloin rakennusta ei käytetä.
 • Suunnitellaan pitkäikäiseksi
  Tavoitteena on maksimoida rakennuksen ja sen osien arvo pitkällä aikavälillä. Rakennusta on mahdollista ylläpitää ja kunnostaa arvon palauttamiseksi ja säilyttämiseksi.
 • Suunnitellaan muunneltavaksi
  Rakennusten toiminnallinen käyttöikä on usein lyhyt, joten on tärkeää pystyä muuntamaan tiloja uusiin toimintoihin sopiviksi, jotta niiden arvo säilyy.
 • Suunnitellaan ehjänä purettavaksi
  Joidenkin rakennuksen osien käyttöikä ylittää kokonaisuuden käyttöiän. Niiden arvo säilyy parhaiten, jos ehjänä purkaminen on mahdollistettu jo suunnitteluvaiheessa. Väliaikaista käyttöä varten tarvittava rakennus voidaan suunnitella kokonaisuudessaan ehjänä purettavaksi ja siirrettäväksi.

3 Tehokkaampi rakentaminen

 • Vältetään tarpeettomia komponentteja
  Yksinkertaiset suunnitteluratkaisut voivat vähentää materiaalinkulutusta.
 • Lisätään materiaalitehokkuutta
  Pyritään pääsemään haluttuun lopputulokseen mahdollisimman vähäisellä materiaalien kulutuksella. Mittarina voidaan käyttää esimerkiksi materiaalien kulutusta neliötä kohden koko elinkaaren aikana (kg/m2/v). Vältetään myös materiaalien hukkaa rakennusvaiheessa.

4 Oikeilla materiaaleilla rakentaminen

 • Vähennetään luonnosta otettavien materiaalien käyttöä
  Luonnosta ei voida jatkossa ottaa raaka-aineita yhtä paljon kuin ennen, mikä koskee erityisesti uusiutumattomia, mutta myös uusiutuvia materiaaleja. On tärkeää kiireellisesti lisätä sekä uudelleenkäytettyjen että kierrätysraaka-aineista valmistettujen rakennusosien käyttöä.
 • Vähennetään hiili-intensiivisten materiaalien käyttöä
  Uudisrakennushankkeen koko elinkaaren aikaisista hiilipäästöistä jopa yli puolet saattaa aiheutua rakennusvaiheessa. Tähän voidaan vaikuttaa materiaalivalinnoilla. Lähivuosina on tärkeää löytää ratkaisuja, jotka vapauttavat mahdollisimman vähän hiiltä ilmakehään. Pitkäikäiset rakenteet uusiutuvista materiaaleista toimivat päinvastoin hiilivarastoina.
 • Suunnitellaan vaaralliset tai saastuttavat materiaalit pois
  Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen liikakulutus eivät ole ainoita ympäristöhaasteita, joihin rakentaminen vaikuttaa. Tärkeää on mm. vähentää haitallisten kemikaalien käyttöä rakennuksissa ja rakennusmateriaalien valmistuksessa sekä kieltäytyä uhanalaisista lajeista tai elinympäristöistä peräisin olevien raaka-aineiden käytöstä.

Lisätietoa mallista Arupin verkkosivuilla (englanniksi)