Strategisia linjauksia purkamisen välttämiseksi

Lontoon London Plan 2021 -strategia sisältää suuntaviivat, joiden mukaan ”olemassa olevien rakenteiden säilyttäminen uudelleenkäyttöä ja kunnostusta varten”. Merkittäville purkutöille on aina oltava hyvä syy.

Maaliskuussa 2021 käynnistetyssä Pariisin rakennussopimuksessa (Paris Construction Pact) vaaditaan, että kaupunkirakentamisessa asetetaan etusijalle ”uudistaminen purkamisen sijaan ja uudelleenkäyttö poisheittämisen sijaan”.

Pariisin ilmastosuunnitelmassa edellytetään, että 30 prosenttia toimistorakennuksista on ”palautuvia” tai erittäin helposti muunneltavia vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä osuuden tulisi olla 50 prosenttia.