Kummatin alueen peruskorjaus, Raahe

  • Raahen Kummatin alueelta (rakennettu 1967–1980) peruskorjattiin 7 asuinkerrostaloa rakennuksia osittain purkamalla ja kiertotalousratkaisuja hyödyntämällä.
  • Rakennusten energiatehokkuutta parannettiin ja alueen imagoa pyrittiin muuttamaan.
  • Alueen peruskorjaus valmistui vuonna 2010.

Peruskorjaus oli aikanaan ainutlaatuinen, kiertotaloutta voimakkaasti hyödyntänyt peruskorjaus, jossa rakennuksista purettiin tarpeettomiksi käyneet isot asunnot. Taloista poistettiin noin 30 % rakennusmassasta purkamalla osa niiden yläkerroksista. Hanke oli ensimmäisiä Suomessa toteutettuja lähiöparannusprojekteja, joissa osittaista purkamista hyödynnettiin näin laajasti. Purettuja osia murskattiin materiaalin uusiokäyttöön ja kokonaisina purettuja betonielementtejä käytettiin lähialueen maatalousrakennuksissa, sekä paikallisesti piharakennuksissa ja autokatoksissa.

Peruskorjauksen ansiosta lähes tyhjillään olevan kerrostaloalueen käyttöaste on noussut lähes sataan prosenttiin. Samalla energiatehokkuutta parannettiin ja otettiin käyttöön aikaansa nähden uusia energiantuottotapoja. Hyvällä suunnittelulla vältettiin uuden rakentamista ja luotiin alueen tarpeita paremmin vastaavia rakennuksia.

Kiertotalousperiaate: Arvioidaan rakentamisen tarpeellisuus ja olemassa olevan rakennuskannan soveltuvuus. Etsitään tarpeeseen sopiva, kevyin mahdollinen ratkaisu.

Lue lisää:
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/kerrostaloalueen-peruskorjaus-osittain-purkamalla/ 

Kerrostalon katolla on kaksi tuuliturbiinia. Talossa on matalampia ja korkeampia osia.
Kuva: Arkkitehdit Kontukoski