Muunneltavuuden, ehjänä purettavaksi suunnittelun ja muiden kiertotalousperiaatteiden edistäminen

Jotkin suunnittelulinjaukset lähestyvät kiertotaloutta yleisluontoisemmasta näkökulmasta yhden yksittäisen strategian sijaan. Nämä käytännöt keskittyvät yleensä enemmän suoritustasoon kuin määräyksiin – niillä pyritään saavuttamaan tietty tulos sen sijaan, että määrätään tiettyjä toimenpiteitä.

CIRCuIT-hanke suosittelee seuraavia kaupunkisuunnittelun linjauksia näiden tavoitteiden edistämiseksi:

  • Sallitaan suurempien kohteiden rakentaminen, jos tietyt ympäristökriteerit täyttyvät (esim. olemassa olevan rakennuksen säilyttäminen, uudelleenkäyttöaste, hiilijalanjälki, vihreän rakentamisen luokitusjärjestelmä).
 • Sallitaan nopeampi lupamenettely, jos tietyt ympäristökriteerit täyttyvät (esim. olemassa olevan rakennuksen säilyttäminen, uudelleenkäyttöaste, hiilijalanjälki, vihreän rakentamisen luokitusjärjestelmä).
 • Alennetaan lupamaksuja, jos tietyt ympäristökriteerit täyttyvät (esim. olemassa olevan rakennuksen säilyttäminen, uudelleenkäyttöaste, hiilijalanjälki, vihreän rakentamisen luokitusjärjestelmä).
 • Sisällytetään rakennusmääräyksiin luokituksia ja tavoitteita.
 • Vaaditaan tarkkojen tietojen raportointia (esim. jätehuolto, materiaalien määrä).
 • Asetetaan kaupungissa kaupunkisuunnittelun kokonaisvaltainen visio, jolla edistetään kiertotalouden mukaista rakentamista.
 • Vaaditaan kiertotalousarviointia ennen purku- tai uudisrakennusluvan myöntämistä.
 • Vaaditaan elinkaaren aikainen hiilidioksidipäästöjen arviointi, joka on esitettävä ennen purku- tai uudisrakennusluvan myöntämistä.
 • Vaaditaan elinkaarikustannuslaskelma, joka on toimitettava ennen purku- tai uudisrakennusluvan myöntämistä.
 • Määritetään raja-arvo rakennuksen koko elinkaaren aikaisille hiilipäästöille.
 • Otetaan rakennusten hiilidioksidipäästöt huomioon alueiden kaavoituksessa.

Esimerkki suunnittelusta ehjänä purkamista varten:

Pariisin ilmastosuunnitelma
Pariisissa edellytetään, että jopa puolet toimistorakennuksista rakennetaan ”palautuviksi” tai ”peruutettaviksi” tai erittäin helposti muunneltaviksi.

Esimerkkejä lainsäädännön ja sääntelyn välineistä:

Vancouverin vihreän rakentamisen politiikka uudelleenkaavoittamisessa
Vihreän rakentamisen politiikka uudelleenkaavoittamisessa edellyttää, että kaavamuutoksen hakijat suorittavat ja julkaisevat rakennuksen koko elinkaaren kattavan arvioinnin.

Suur-Lontoon aluekehitysstrategia (The London Plan)
Merkittävien rakennushankkeiden on toimitettava koko elinkaaren huomioiva hiililaskelma sekä kiertotalousselvitys, josta selviää, mihin toimiin rakennuksen koko käyttöiän aikaisten vaikutusten rajoittamiseksi on ryhdytty.

Alankomaiden rakennuslaki (Bouwbesluit)
Merkittävien uudisrakentamishankkeiden on luvan saamiseksi toimitettava ympäristölaskelma, jossa arvioidaan sekä käytön aikaisia päästöjä että elinkaaripäästö- ja resurssi-indikaattoreita.

Esimerkki strategioista ja tiekartoista:

San Franciscon ilmastotoimintasuunnitelma (Climate Action Plan)
Yksi ilmastotoimintasuunnitelman tavoitteista on sääntelyn mukauttaminen siten, että se tukee käyttötarkoituksen muutoksia, sitoutuneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja vaatimuksia materiaalien purkamisesta ja syntypaikkalajittelusta vuoteen 2025 mennessä.