Ehjänä purettavaksi suunniteltu varastorakennus

 • Suomessa puretaan määrällisesti eniten varasto-, toimisto ja teollisuusrakennuksia.
 • Varastorakennukset suunnitellaan ja rakennetaan perinteisesti niin, että niiden käyttöikä on 50 vuotta.
 • Varastorakennusta tarvitaan tietyssä paikassa tavallisesti melko vähän aikaa.

Varastorakennusten ikä purettaessa on vain 20–40 vuotta, vaikka tekninen käyttöikä olisi paljon pidempi. Useimmiten purkaminen johtuu käyttötarpeen muutoksesta: varastoa ei tarvita enää kyseisessä kohteessa ja/tai alue tarvitaan muuhun käyttöön.

Jotta varastorakennusten ja niiden rakennusosien arvo voitaisiin säilyttää pidempään, CIRCuIT-hankkeessa kehitettiin joustava, modulaarinen ja vähintään 90-prosenttisesti uudelleenkäytettävä varastorakennusratkaisu, joka kestää Suomen ilmasto-olosuhteita (kovaa tuuli- ja lumikuormaa).

Yleisiä huomioita:

 • Purettavaksi suunnitellun rakennuksen hiilijalanjälki ja materiaalinkulutus on sen ensimmäisen rakentamisen aikana hieman suurempi kuin tavanomaisen rakennuksen, mutta huomattavasti pienempi sen toisen tai kolmannen elinkaaren aikana.
 • Kolme kertaa eri paikassa käytettynä ratkaisu säästää elinkaaren aikaisia hiilipäästöjä 42 % ja elinkaaren aikaisia kustannuksia 41 % verrattuna kolmen tavanomaisen varastorakennuksen pystyttämiseen.
 • Rakentamiseen kuluu vähemmän materiaalia, koska teräsrakenteiden liitokset ovat jäykempiä. Rakennuksen kokoa voidaan myös muuttaa runkoja lisäämällä tai poistamalla.
 • Ehjänä purettavan rakennuksen suunnittelussa on heti alkuvaiheessa muistettava huomioida yleiset säädökset, jotka liittyvät esimerkiksi kuormaan, paloluokkaan tai rakennuksen käyttötarkoitukseen. Muuten niitä voi olla hankala noudattaa myöhemmissä vaiheissa.

Kiertotalousperiaate: Pitkäaikaisen arvon huomioiva rakentaminen. Suunnitellaan pitkäikäiseksi, muunneltavaksi ja ehjänä purettavaksi.

Kuva: Jukka Lahdensivu

CIRCuIT-hankkeen ehjänä purettavaksi suunniteltu varastorakennus.

 • Teräsrunkoinen osissa purettava varastorakennus
 • Osissa purettava betoniperustus
 • Rakennuksessa ei käytetty hitsausliitoksia.
 • Kaikki teräsrakenteiden ja betoniperustuksen liitokset tehtiin käyttäen pultteja.
 • Palkit ja pilarit liittyvät toisiinsa nivel-liitoksin, joten liitokset yksinkertaisia.
 • Rakennusta on mahdollista jatkaa tai lyhentää pituussuunnassa sekä kaventaa leveyssuunnassa. Hallin korkeus joko 3 tai 5m.

Rakenteiden ominaisuuksia:

 • Yksiaukkoiset kattopalkit, jäykät nurkkaliitokset, jäykistys vinositein, pilarit samanpituisia
 • Anturat kytketty toisiinsa reunalinjoilla, anturat saman levyisiä ja paksuisia
 • Ylöspäin suuntautuva voima edellyttää suuria anturoita jäykisteiden kohdalla.
 • Eri anturalinjoilla pilarit ovat eri mittaisia.
 • Anturat ovat eri korkeusasemassa, joten ne pitää kaivaa maahan