Kiertotaloutta hyödyttävän tiedon kerryttäminen rakennetusta ympäristöstä

Tiedonpuute on yksi yleisimmistä esteistä rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi. Tietojen keräämiseen tulee luoda prosessi, joka kannustaa osallistumaan ja löytää sopivat käyttötarkoitukset tiedolle.

Kiertotalouden tehokas edistäminen ja kiertotaloustoimenpiteiden suuntaaminen edellyttävät sitä, että viranomaisilla ja päättäjillä on käytettävissään laadukasta ja yhdenmukaisesti kerättyä tietoa kaupungin rakennuskannasta. Siksi tietojen keräämisen tulee olla punnittua ja pitkäjänteistä. Tässä osiossa käsitellään tiedonkeruun haasteita ja mahdollisia ratkaisuja.

Tutustu aihepiiriin katsomalla lyhyt CIRCuIT Academy -haastatteluvideo, jossa Ben Cartwright Reusefully-yrityksestä kertoo datan käytöstä kiertotalouden edistämisessä kaupungeissa.

Suomen tasolla ollaan luomassa perustaa koko maan kaavoitus- ja rakennuslupatiedon digitaaliselle hyödyntämiselle ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hankkeessa. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, johon tiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2024 alkaen ja se vaikuttaa kaikkien kuntien rakennetun ympäristön asiantuntijoiden työhön.