Los Angelesin säädös rakennusten käyttötarkoituksen muutoksesta (1999)

Los Angelesin kaupungin käyttötarkoituksen muutosta koskeva asetus otettiin käyttöön vuonna 1999. Sen tavoitteena oli muuntaa asuinkäyttöön keskustan alueella sijaitsevia vähällä käytöllä olleita tai jopa hylättyjä toimistorakennuksia. Taustalla oli asuntorakentamisen tarpeet, mutta myös tavoite säilyttää olemassa oleva vanha ja osin historiallinen rakennuskanta.

Asetus on esimerkki sopimuksiin tai kannustimiin perustuvasta kaupungin välineestä vaikuttaa kaupunkisuunnittelujärjestelmään. Toimeenpano vaati rakennusjärjestyksen muutoksia, mm. pakollisten pysäköintipaikkojen lukumäärän vähentämistä.

ARO-säädöksen ansiosta asuntojen määrä Los Angelesin keskustassa kasvoi noin 11 000 yksiköstä 46 000 yksikköön vuonna 2019. Vuonna 2003 ARO laajeni useisiin muihin kaupunginosiin.

Lue lisää (englanniksi, pdf)