Luxemburgin jätehuoltoa koskeva laki 21

Luxemburgissa on vuodesta 2012 lähtien edellytetty rakennusten purkukartoituksia. Ennen purkamisen aloittamista purettavassa rakennuksessa käytetyt materiaalit on tunnistettava ja lueteltava purkuinventoinnissa. Inventoinnissa tulee tarkentaa kunkin materiaalin keräystapa ja käsittelymenetelmä, jätehierarkian mukaisesti.

Kerättyjen pysyvien jätteiden uudelleenkäyttö on pakollinen vaatimus teiden ja rakennusten rakentamista koskevissa julkisissa tarjouskilpailuissa. Päätavoitteena on edistää eroteltujen rakennus- ja purkujätteiden keräystä niiden takaisinottoasteiden nostamiseksi.

Luxemburgin vuoden 2018 valtakunnallinen jäte- ja luonnonvarasuunnitelma edistää suunniteltua purkamista ja kriteereihin perustuvia laatutietoja sisältävän purkuinventaarion laatimista. Tällä toimenpiteellä pyritään siirtymään “purkamisen” (demolition) käsitteestä “osissa purkamiseen” (deconstruction) tai “suunniteltuun purkamiseen” (planned dismantling). Luxemburgin hallitus tarjoaa mallit ja ohjeet luetteloita varten.

Lue lisää lainsäädännön kehityksestä ja sidosryhmien yhteistyöstä sekä tavoitteesta perustaa uudelleenkäytettyjen materiaalien fyysinen markkinapaikka (englanniksi) >