Vesijalanjälki veden kulutuksen mittarina

Suomessa vesivarat ovat asukaslukuun nähden runsaat. Vesijalanjäljestämme kuitenkin lähes puolet kohdistuu rajojemme ulkopuolella oleviin vesivaroihin ja usein myös alueille, joissa kaikilla ei ole käytössä riittävästi puhdasta vettä.

Vesijalanjälki kertoo todellisen vedenkulutuksen määrän. Se koostuu suorasta vedenkulutuksesta ja piilovedestä.

  • Suora vedenkulutus käsittää kaiken arjessa kuluttamamme talousveden, kuten peseytymiseen ja ruuanlaittoon käytetyn veden.
  • Piilovesi tarkoittaa vettä, jota tarvitaan kuluttamiemme tuotteiden kasvatukseen, tuotantoon ja jalostukseen.

Keskiverto suomalaisen vesijalanjälki on lähes 4000 litraa päivässä. Valtaosa siitä eli 97 % muodostuu piilokulutuksesta.

Vesimittarin läpikulkeva vesi eli ns. näkyvä osa vesijalanjäljestämme on keskimäärin 120 l/asukas/päivä. (Lähde: Motivan ja Työtehoseuran tutkimus).

Vesijalanjälki voidaan laskea myös valtioille, yrityksille, tuotteille ja palveluille. Tuotteille ja palveluille lasketaan koko elinkaaren aikainen vedenkulutus.

Tuotteilla, joilla on suuri vesijalanjälki, on usein myös suuri hiilijalanjälki.

Tehtävä: Tunnetko tuotteiden vesijalanjäljen?

Lisää esimerkkejä: Product gallery (waterfootprint.org) (englanninkielinen)

Katso video: AquaPath – “Your Water Footprint” (englanninkielinen)

Lue lisää: