Tavoitteena energiatehokkuus

Energiatehokkuuden kehittäminen on kustannustehokas tapa pienentää kasvihuonekaasupäästöjä ja muita energiantuotannon ympäristövaikutuksia.

Energiatehokkuuden parantamista edistetään Suomessa muun muassa vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten avulla. Sopimustoiminta kattaa päästöjen kannalta merkittävimmät elinkeinot sekä kunta-alan.

Useat kaupungit ovat solmineet kunta-alan energiatehokkuussopimuksen. Sopimukseen liittyneet yritykset ja yhteisöt asettavat omat energiatehokkuustavoitteensa, toteuttavat niiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja raportoivat vuosittain toimenpiteiden toteutumisesta.

Lämmityksestä ja liikenteestä eniten päästöjä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laskee vuosittain pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjä syntyy eniten rakennusten lämmityksestä ja liikenteestä. Kaukolämmön päästöissä on suurta eroa kaupunkien välillä, riippuen siitä mitä energianlähteitä kaukolämmöntuotannossa käytetään.

Liikenteen ilmastopäästöt ovat pienentyneet, mutta asumisen ja teollisuuden sähkönkulutus kasvaa edelleen vuosittain. Laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden, välillisiä päästöjä.

Lue lisää pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/