Perustietoa ekotukitoiminnasta

 

Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. Sen ytimessä on nimetty ja koulutettu ekotukihenkilö. Ekotukitoimintaa on useissa kunnissa ja organisaatioissa ympäri Suomen.

Tässä luvussa käymme läpi, mitä ekotukitoiminta on ja mitä kaikkea se käsittelee. Käymme läpi myös ekotukihenkilön roolin ja tehtävät.