Turha jäte on tuhlausta

Jätehuollon kehittämistä ja toteutusta ohjaavat jätelaki ja jäteasetus. Jätelaissa jäte määritellään aineeksi tai esineeksi, joka on poistettu tai aiotaan poistaa käytöstä.

Jätelaki ohjaa kaikessa toiminnassa ensisijaisesti vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta. Ennen varsinaista jätelajittelua ehjät ja puhtaat esineet tulee toimittaa uudelleenkäyttöön. Kierrätykseen kelpaamaton jäte hyödynnetään energiana. Tätä kutsutaan jätehuollon etusijajärjestykseksi (Jätelaki 8§).

Tehtävä: Mitä jätteelle tulee tehdä jätelain mukaan?

Kaksi kättä, jotka pitelevät kännykkää.

Jätettä syntyy tuotteen koko elinkaaren aikana. Kiinteistöiltä kerättävä jäte on vain jäävuoren huippu. Esimerkiksi älypuhelin painaa alle 200 grammaa, mutta sen valmistuksessa syntyy yli 80 kiloa jätettä. (Lähde (ruotsiksi): https://www.osynligtavfall.se/)

Tärkein tavoite on jätteen synnyn ehkäisy. Tällä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä syntyy mahdollisimman vähän.